Communicatietraining

Leren van theater-regie 

Communicatie vindt op verschillende niveau’s tegelijk plaats. Jouw drijfveren en attitude zijn bepalend voor de manier waarop je contact maakt, gesprekken voert of je presenteert. De trainer, professioneel theaterregisseur, laat je in samenwerking met een professioneel acteur ervaren hoe en waarom dit van invloed is. Wanneer je hier zicht op hebt, verschuift jouw focus en ontstaat een ander perspectief: je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gesprek, niet voor de emotie van de ander. 

In deze training leer je door waar te nemen, en leer je door te doen.

Kosten op aanvraag. Wij reageren binnen 24 uur.

 

Trainingen Onderwijs en Zorg:

Effectief Communiceren met ouders/verzorgers/verwanten
Van professionals in de Zorg en in het Onderwijs worden naast instrumentele vaardigheden, vooral wendbaarheid en flexibiliteit in de communicatie gevraagd

U leert:   

Gesprekstechnische vaardigheden
Acceptatie en draagvlak creëren voor mogelijkheden 
De relatie met de ouder positief beïnvloeden
Gezien worden als een betrouwbare en serieus te nemen gesprekspartner
Zeggen waar het op staat met behoud van relatie
De-escalerend optreden in crisissituaties

 

Module 1:      De Kennismaking
Regie pakken.
Vraag en aanbod efficiënt in kaart brengen.
Managen van verwachtingen.
Investeren in de relatie.
Visitekaartje zijn.

Module 2.     Een veranderende situatie bespreekbaar maken
Mogelijk teleurstellend nieuws brengen én investeren in een constructieve relatie.
Draagvlak creëren voor alternatieven.

Module 3:   Plaatsing van de client/leerling
Maken van concrete en werkbare afspraken met de ouder en/of met de client.
Hoe hanteer je SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden).

Module 4:   Voortgangsgesprek
De evaluatie overzichtelijk én uitnodigend houden.
Omgaan met kritiek.
Opnieuw afstemmen.
Positief afronden.

Module 5:   Crisissituaties
Omgaan met emoties.
De-escalerend optreden.
Veiligheid creëren.
Ruimte organiseren voor ruggespraak.
Acceptatie bewerkstelligen voor uitstel van duidelijkheid.

Groepsgrootte
minimaal 4, maximaal 12 deelnemers

Werkvormen
Praktijkgerichte theorie, leren toepassen in praktijksituaties.
Leren door te doen, leren door waar te nemen.

Duur
4 uur per module (doorlopen in de avond is mogelijk).
Maximaal 2 modules –naar keuze- op 1 dag.

Extra
Verslag van de trainer met samenvatting en tips.

Kosten:
€ 895,- per dagdeel (trainer + acteur)*
* exclusief 21% BTW, reiskosten
* staffelkorting is bespreekbaar