Opdrachtgevers

“Jullie kunnen, net als destijds bij Politie Flevoland, mensen nieuwe perspectieven laten ontdekken.” 

‘Nog steeds moet ik aan jullie denken als ik weer eens geconfronteerd word met vastgelopen en vastgeroeste bedrijven binnen de overheid. Reflecteren op waar je mee bezig bent, hoe je vast zit in (denk )beelden die je eerder belemmeren dan vrij maken in het zoeken naar een nieuwe aanpak danwel een nieuwe kijk op de werkelijkheid is niet veel mensen gegeven. Jullie hebben die gave. Die onorthodoxe aanpak – samen al experimenterend bezig gaan – is behoefte aan. En dat zal uiteindelijk ook de toekomst zijn. Hoe moeilijk en bedreigend dat soms kan zijn’.

Geert Horstmann, Hoofdcommissaris van politie/korpschef van de regiopolitie Flevoland van 1991 tot 2002, tevens portefeuillehouder mensenrechten, minderheden, racisme- en discriminatiebestrijding voor de Nederlandse politie namens de Raad van Hoofdcommissarissen www.horstmann.nl 

“Het totaalpakket -de betrokkenheid, het op elkaar ingespeeld zijn, er 100% voor gaan, de kunst van het acteren en de kwaliteit van de sessies maakt dat ik interactietheater vol vertrouwen voor diverse opdrachtgevers inzet.”

“De kracht van de theatermakers is dat ze moeiteloos het acteren verweven met het geven van communicatieadvies. Ze voelen haarfijn aan wat zich afspeelt binnen een groep en wekken dit via improvisatie tot leven. In hun spel leggen ze de vinger op de zere plek. Dit is merkbaar in het publiek: kippenvel. Echter, door serieuze momenten af te wisselen met humor wordt het nooit te confronterend en blijft het constructief. Het publiek herkent zich in het spel en voelt zich hierdoor erkend en serieus genomen. Terwijl de acteurs spelen, houden ze het publiek scherp in de gaten. Ze stemmen hun spel hierop af en gebruiken het geobserveerde voor de nabespreking. De gevoelens die ze ervoeren tijdens het spelen van hun rol delen ze met het publiek. Zo is het voor de toeschouwers niet bedreigend om over hun eigen gevoelens te praten en ontstaat er in korte tijd een veilige omgeving waarin veel wordt bereikt.

Babs Rosenmuller, Communicatie & Organisatie  www.rosenmullers.nl

Doordat zij waarachtige situaties improviseren, zonder daarbij cabaretesk te worden, wordt het duidelijk wat het effect is van bepaald gedrag.”

“Mitros heeft de ambitie om haar dienstverlening op een aantal terreinen te verbeteren. Aan het begin van dit proces heeft het managementteam Interactietheater ingezet. Niek en Yolanda lieten zien wat het effect is van houding en gedrag op de ervaring van de klant. Deelnemers wordt een spiegel voorgehouden en krijgen in het nagesprek concrete handvatten aangereikt om de kwaliteit van het klantcontact te verbeteren.”

Bastiaan Staffhorst, Manager Strategie en Advies Woningcorporatie MITROS

De herkenbare situaties, gespeeld met de nodige lichte, verrassende en humoristische momenten, gaven onthullende inzichten in hoe de boodschap bij de ander binnenkomt.”

“Niek en Yolanda maakten bespreekbaar wat je ziet en voelt en dat brengt de professional en ouder dichterbij elkaar. De mini-theatervoorstelling tot slot was een geslaagde afsluiting van de dag. Yolanda kroop in de huid van een persoon met EMB en deelde haar diepste gedachten en ervaringen met betrekking tot degenen die haar begeleiden, met het publiek. Deze vorm van theater confronteert én wordt door zowel ouders als professionals als zeer waardevol ontvangen.”

Suzanne Ruijters en Gerda Schregardus, BOSK, EMB platform

 

images-3 imgres-1 imgres-9 imgres-6 imgres-8 imgres-4 images-1 images imgres images-2 imgres-2 imgres-7 imgres-11